Koniczynka

O nas

 

Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Koniczynka" jest pozarządową organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Podopiecznymi Stowarzyszenia są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z epilepsją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężonymi niepełnosprawnościami. 

Odpowiadając na potrzeby naszych podopiecznych i ich rodzin, tworzymy placówki rehabilitacyjne oraz realizujemy projekty mające na celu udzielanie specjalistycznego wsparcia osobom niepełnosprawnym.

Każdy człowiek ma prawo do edukacji, pracy, odpowiadającej swoim potrzebom rehabilitacji i terapii, prawo do pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz innej specjalistycznej pomocy umożliwiającej rozwój, uczestnictwo w życiu społecznym, publicznym, kulturalnym, zawodowym, rekreacji, odpowiednio do swych potrzeb, możliwości i zainteresowań.

Stowarzyszenie "Koniczynka" działa na rzecz praw osób niepełnosprawnych.

 

 

Nasze placówki

Warsztat Terapii Zajęciowej "Koniczynka"

więcej...

Dzienny Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

więcej...

Hostel - Całodobowy Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny 

więcej...