Pracownia fizjoterapii

Fizjoterapia indywidualna prowadzona w Ośrodku ma na celu poprawę zakresu ruchów w stawach poprzez rozluźnienie nadmiernie napiętych mięśni i wzmocnienie mięśni osłabionych. Zajęcia indywidualne ukierunkowane są na poprawę chodu i podniesienie sprawności fizycznej uczestników zajęć.

Fizjoterapia grupowa powoduje poprawę ogólnej wydolności organizmu. Prowadzona jest w sposób zabawowy dla jak największego zaangażowania uczestników zajęć. Pozytywna atmosfera na zajęciach powoduje duże zaangażowanie podopiecznych do wykonywania coraz to trudniejszych zadań ruchowych. 

Fizjoterapeuta: mgr Michał Wojtkowiak

Jestem certyfikowanym terapeutą manualnym, fizjoterapeutą oraz studentem osteopatii.  Ukończyłem Fizjoterapię na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W swojej pracy posługuję się wiedzą zdobytą w trakcie studiów oraz licznych szkoleń i kursów. 

Należę do osób pozytywnie nastawionych do życia propagujących zdrowie przez ruch i sport oraz odpowiednie żywienie. Cenię w sobie dokładność i profesjonalizm oraz holistyczne podejście do pacjentów.