Pracownia gospodarstwa domowego

 

Głównym celem działań podejmowanych w terapii jest osiąganie, przy aktywnym uczestnictwie uczestników, możliwie najwyższego poziomu Ich funkcjonowania w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.  Zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego rozwijają, kształtują i doskonalą stronę manualną i intelektualną, pobudzają zmysły. W ramach działań pracowni Uczestnicy trenują skupienie uwagi i koncentrację nad wykonywanymi zadaniami. Zajęcia te również wzmacniają poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości, poczucie odpowiedzialności i zaradności życiowej, uczą wykonywania pracy zespołowej.

Pracownia gospodarstwa domowego to nie tylko „miejsce pracy”..... ale także miejsce gdzie mile można spędzić  czas, gdzie może czuć się bezpiecznie.

W pracowni Uczestnicy uczą się przygotowywać różne posiłki: sałatki, przetwory, apetyczne kanapki i uwielbiane przez wszystkich ciasta i ciasteczka. Uczą się nakrywania i dekorowania stołu oraz odpowiedniego zachowania się przy stole.

Podejmowane są  także działania związane z  dbaniem o czystość i porządek w pracowni, utrzymaniem czystości naczyń i urządzeń, wdrażaniem zasad higieny osobistej.

Terapeuta Pracowni: mgr Justyna Chodakowska

Ukończyłam studia licencjackie z zakresu profilaktyki i terapii pedagogicznej, studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczej, studia podyplomowe z zakresu: pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogiki, a także zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Dodatkowo doskonaliłam swe umiejętności na szeregu kursów, m.in. Kurs doskonalący „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, Warsztat „Aktywnego słuchania muzyki nie tylko klasycznej” opartego na metodzie Batti Strauss,Warsztat „Edukacja poprzez ruch” Doroty Dziamskiej.