Realizowane projekty

 Grupa Wsparcia "Nasze Miejsce"

 

To już kolejny raz kiedy otwieramy Grupę Wsparcia... To, że Grupa działa jest dowodem na to, jak tego typu działania są potrzebne.

Do kogo kierowana jest Grupa? - Do młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami. 


"Nasze Miejsce" to kompleksowe, wieloprofilowe, specjalistyczne wsparcie mające na celu poprawę funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych. Aktywizację, zwiększenie zaradności życiowej i samodzielności oraz poprawę kondycji psychofizycznej młodzieży i dorosłych osób z epilepsją, z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizowane poprzez zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, rehabilitację ogólnousprawniającą, terapię zajęciową, oraz pomoc psychologiczną.


Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach 16.00 - 20.00 

w Całodobowym Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym, ul. Marcelińska 49

 

koordynator projektu: Maja Olędzka

grupa wsparcia logo poznan.jpg