Pracownia Ogólnorozwojowa

Głównym celem pracowni ogólnorozwojowej jest doskonalenie i podnoszenie sprawności intelektualnej Uczestników zajęć. Pracujemy nad kształtowaniem i rozwijaniem podstawowych umiejętności komunikacji społecznej, poszerzeniem wiedzy ogólnej oraz rozbudzaniem ciekawości świata.

Praca z Uczestnikiem ma budować w nim poczucie bezpieczeństwa w grupie terapeutycznej oraz minimalizować lęki związane ze społeczną ekspozycją. Osiągnąć te cele można przez integrowanie grupy, skupianie uwagi na przedmiocie, osobie, zdarzeniu.

Poprzez działania zindywidualizowane oraz szereg oddziaływań grupowych Uczestnicy rozwijają koncentrację uwagi na wykonywanych czynnościach (w tym relacjach z innymi ludźmi), a w połączeniu z usprawnianiem motoryki małej i podsieniem samodzielności lepiej panują nad swymi emocjami. "Lepiej żyją".

 

 

Terapeuta Pracowni: Maja Olędzka