Ośrodki Stowarzyszenia

Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół od początku swej działalności tworzyło placówki rehabilitacyjno terapeutyczne. Biorąc pod uwagę, że wielu naszych podopiecznych (dzieci i młodzież) uczęszcza do szkół, wysiłki swe skierowaliśmy na tworzenie placówek oferujących rehabilitację osobom dorosłym, które już zakończyły edukację szkolną.

Uczestnikami placówek są mieszkańcy Poznania oraz powiatu poznańskiego.

Obecnie pod patronatem Stowarzyszenia działają następujące placówki:

 

Warsztat Terapii Zajęciowej 

ul. Swoboda 22/24

60-391 Poznań

tel/faks: 61 867 30 41

 

Dzienny Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny z Terapią Zajęcio

ul. Marcelińska 49

60-354 Poznań

tel: 61 861 67 23

 

ul. Marcelińska 49

60-354 Poznań

tel: 61 861 67 23