Aktywizacja zawodowa

Każdy człowiek ma prawo do pracy zawodowej.

Dorośli ludzie z niepełnosprawnością często jednak potrzebują specjalistycznej rehabilitacji i terapii, która przygotuje ich do podjęcia satysfakcjonującego zatrudnienia oraz wyposaży w kompetencje zawodowe pozwalające na utrzymanie pracy.

Większość naszych byłych Uczestników, którzy wyszli z WTZ do pracy jest zatrudniona na otwartm rynku.  Pracują jako pomoce kuchenne, pakowacze, pracownicy gospodarczy, jeden pracuje w ZPCHR "Kaletnik".

Dzięki rehabilitacji społecznej i zawodowej udało się w latach 2003 - 2013 uzyskać zatrudnienie kilkunastu Uczestnikom WTZ. Większość z nich pracuje do dziś - Dominik, Magdalena, Marcin, Hanka, Grażyna, Marcin, Wojciech, Krzysztof, Alina, Paweł - czasami zaglądają do "Koniczynki", pogadać, trochę ponarzekać, bardziej pochwalić się, opowiedzieć jak żyją.

Podjęcie zatrudnienia poprzedzają praktyki zawodowe oraz wspomagane wprowadzanie na stanowisko pracy.

< wróć do Warsztat Terapii Zajęciowej >